Lopende projecten

Monovergistingssysteem op proefboerderij "De Marke"onderdeel van Wageningen Universiteit Research.

Gebouwd in 2012 en sindsdien veel aanpassingen geweest tot het huidige systeem. 
Samen met de Wageningen Universiteit Research zijn er meerdere onderzoeken geweest op het gebied van biogas verkrijging . Daarnaast zullen er nog meerdere onderzoeken plaats vinden op het gebied van het beschikbaar komen van de mineralen op de landbouwgronden. 

Map foto's van de bouw
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar proefboerderij "de Marke" ter attentie van dhr. Z. van der Vegte, bedrijfsleider van "de Marke".
(www.livestockresearch.wur.nl/NL/Proefbedrijven/Melkveeproefbedrijf_De_Marke/)